Leśne obserwacje

Przedsięwzięcie „Leśne obserwacje – dziedzictwo” jest realizacją autorskiego projektu fotograficznego towarzyszenia i obserwacji całodniowych zajęć w lesie dla szkolnych grup Naturalnie Zaangażowanych. To grupa uczniów ze szkół podstawowych z dwóch powiatów województwa opolskiego (opolskiego i nyskiego), na których terenie znajduje się obszar Borów Niemodlińskich.

Zajęcia te zwiększają poczucie tożsamości i więzi z dziedzictwem przyrodniczym młodych mieszkańców Borów Niemodlińskich i angażują ich do jego odkrywania i ochrony. Kontakt z naturą ma uwrażliwić młodzież na przyrodę i budować poczucie odpowiedzialności za nią, a także motywować społecznie.

Pomysłodawcą i realizatorem tych wydarzeń jest Fundacja Leśna Baza z Niemodlina.

Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Lipnie jest niezwykle cennym przyrodniczo i historycznie obszarem na terenie Opolszczyzny, który w różnych porach roku zachwyca pozostałościami historycznych ukształtowań terenu i niezwykłych roślin. Obiekty takie jak basen wybudowany w 1935r. i otoczony lasem, kaplica, brama niemodlińska czy zespół kanałów i wysp będących miejscem pełnych atrakcji, tworzą tereny w Lipnie niezwykłymi i intrygującymi.

Realizacja przedsięwzięcia w ramach stypendium Marszałka Województwa Opolskiego. 2023.Przebywanie w lesie pozytywnie wpływa na nasze organizmy. Dzieje się tak poprzez kontakt z występującymi w lesie mikroorganizmami i substancjami wydzielanymi przez rośliny, oddychanie dobrej jakości powietrzem oraz doświadczanie odpowiedniego natężenia zróżnicowanych bodźców (wizualnych, dźwiękowych, zapachowych czy dotykowych). Badania pokazują, że przebywanie w lesie zwiększa odporność, pomaga w walce z chorobami, zmniejsza stres, wpływa na funkcje poznawcze i poprawia nastrój.

 

Dzieci w sposób spontaniczny i instynktowny koncentrują się na doświadczeniach chwili i nie potrzebują do tego specjalnych ćwiczeń. Dlatego w ich przypadku istotne jest to, aby zorganizowane aktywności koncentrowały się na kontakcie z przyrodą i angażowały w to jak najwięcej zmysłów. Przykłady takich praktyk to chodzenie po lesie gołymi stopami, próbowanie jadalnych roślin czy szukanie z zamkniętymi oczami dźwięków pochodzących z lasu. Może się to odbywać w ruchu, w zabawie.

 

Outdoor education znacząco wpływa na rozwój uczniów w zakresie umiejętności poznawczych, kompetencji społecznych oraz indywidualnych zasobów: poczucia własnej skuteczności, poczucia własnej wartości, umiejętności radzenia sobie ze stresem. Programy outdoor education  mają trwały wpływ na uczestników, przyczyniając się do ich ogólnego rozwoju oraz lepszego radzenia sobie z różnymi aspektami życia.

 

Edukacja na świeżym powietrzu wpływa na poczucie własnej wartości uczestników poprzez dawanie im możliwości przezwyciężania wyzwań, rozwijania umiejętności oraz osiągania sukcesów w nietypowych i wymagających sytuacjach. Wzmacniając poczucie własnej wartości, uczestnicy zdobywają pewność siebie i lepsze zrozumienie swoich możliwości. Programy outdoorowe często angażują uczestników w działania zespołowe, co może prowadzić do wzrostu poczucia przynależności społecznej i docenienia swojej roli w grupie.

 

Przebywanie w przyrodzie w dzieciństwie ma związek z postawami ekologicznymi w naszym dalszym życiu. Dorośli, którzy przywiązują dużą wagę do ochrony środowiska, często przypisują swój stosunek do przyrody czasowi – a zwłaszcza zabawie – na łonie natury w swoim dzieciństwie. Bezpośrednie obcowanie z naturą od najmłodszych lat może być najskuteczniejszym sposobem na wychowanie przyszłych „strażników planety”.